Over Aktief

“Kringloopgroep Aktief is een zelfstandige maatschappelijke onderneming, die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik van goederen en het terugwinnen van materialen”.

Aktief is met vestigingen in Winterswijk, Groenlo, Gendringen en Doetinchem hét kringloopbedrijf in de Achterhoek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is onze core business.

Aktief stelt zich mede ten doel de maatschappelijke belangen te behartigen. Kringloopbedrijven zijn in de loop der jaren hecht verankerd in de gemeenschap. De inwoners van de diverse plaatsen weten de winkel wel te vinden en ook van elders komen mensen om iets speciaals van hun gading te vinden. Door onze webshop hebben wij letterlijk klanten vanuit de hele wereld. Inwoners uit de Achterhoek kunnen goederen zelf komen brengen naar de grotere vestigingen of wij halen het gratis bij de mensen thuis op.

Wilt u weten hoe Aktief werkt?

 

 

Kringloopbedrijven zijn ideaal om mensen die op welke wijze dan ook tijdelijk buiten het arbeidsproces staan een zinvolle invulling van hun dag te geven en hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Wij bieden medewerkers een structuur waarbinnen onderlinge sociale relaties kunnen worden gelegd en onderhouden; wij zorgen ervoor dat mensen weer het plezier in het werken terugvinden. Samenwerken en bezig zijn met het milieu betekent een enorme stimulans voor de verbetering en ondersteuning van de sociale positie van de medewerkers. Deze medewerkers kunnen zich door hun belangrijke bijdrage positief persoonlijk ontwikkelen en zo hun kansen op de maatschappelijke ladder vergroten.


Mens, milieu en maatschappij staan centraal bij Aktief. Betrokkenheid en idealisme kunnen echter alleen de ruimte krijgen als er een gezonde financiële basis is. Een zakelijke exploitatie van de onderneming is dan ook een vereiste.
De ambitie van Aktief is een betrouwbare partner te zijn voor gemeenten, sociale instellingen, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en milieugerelateerde bedrijven.

AKTIEF IS EEN DOOR HET KENNISCENTRUM HANDEL ERKEND AKA (Arbeid Kwalificerende Assistent) leerbedrijf.
AKTIEF IS EEN DOOR ECABO GECERTIFICEERD LEERBEDRIJF