Xtalus en Trimotion

Ook voor Aktief geldt dat wij moet nadenken over de toekomst. Het kringloopbedrijf van nu is niet meer het kringloopbedrijf van morgen er gaan dingen veranderen. Maar wat en hoe? Dit zijn lastige vragen waarop het antwoord niet zo maar te geven is. Om in de toekomst te kunnen kijken hebben wij de hulp ingeroepen van "de toekomst".

INSPIREND, ENERGIEK, LEERZAAM, HUMOR

Dit zijn zomaar enkele woorden die in ons opkomen na de brainstormsessie met Xtalus en Trimotion over de toekomstmogelijkheden van Aktief. In een industriële ruimte met jonge mensen die niet afwachten maar pro actief zijn. Mensen die groot en vrij kunnen denken. Die niet bang zijn wat een ander ervan vindt en soms met de meest waanzinnige ideeën komen. En gelukkig is niet elk idee uitvoerbaar want met ruim 60 ideeën !! zou dat onmogelijk zijn. In de komende tijd gaan we alle ideeën beoordelen en afwegen welke we verder willen uitwerken.  Als een potentiele relatie twijfelt dan kan men altijd met ons bellen.

Een impressie