Verkoop- en leveringsvoorwaarden webwinkel en veiling

Algemene voorwaarden / verkoop- en leveringsvoorwaarden internetverkoop en internetveiling:


Artikel 1 – Algemeen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van Aktief met afnemers van deze producten en of diensten.
1.2 Door deel te nemen aan onze veiling en/of een product te bestellen via de website, per e-mail of op andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Aktief en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
1.3 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.4 Aktief heeft het recht om deze verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
1.5 Alle goederen blijven eigendom van Aktief tot volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.6 Bij onjuist gebruik van de mogelijkheid om via onze website te kopen en/of twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Aktief het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, of melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.
1.7 Het niet of niet meer leverbaar zijn van een product geeft geen recht aan de klant voor vervanging en/of een andere tegenprestatie.
1.8 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf van Aktief. De disclaimer blijft volledig van kracht.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering.
2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst. Het afhalen van producten is mogelijk mits op afspraak en tonen van de factuur en ID.
2.2 Aktief hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Aflevering door Aktief vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Post NL. Aktief biedt uw bestelling aan en vraagt daarvoor, afhankelijk van het gewicht en de voorwaarden van Post NL, het geldende Post NL tarief als bijdrage in de verzendkosten Alle bestellingen worden op het door u opgegeven adres afgeleverd en voor uw rekening en risico vervoerd.
2.4 De pakketten worden verzonden onder de vervoerscondities Post NL. Dit betekent dat eventueel verlies of beschadiging niet verder verzekerd zijn dan de voorwaarden van Post NL. Andere vervoerswensen moet u vooraf aangeven, indien mogelijk zullen wij daar rekening mee houden de extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.
2.5 Aktief geeft per mail door of het product nog in voorraad is. Indien u niet binnen 24 uur de bestelling bevestigd zal het product weer te koop worden aangeboden aan een ieder.
2.6 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 1 week voordat uw bestelling wordt verzonden.
2.7 Aktief is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.
2.8 Retourzendingen. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Aktief. We raden u hierbij aan om een bewijs van je verzending te bewaren. Aktief is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Na ontvangst van het onbeschadigde artikel stort Aktief het door u al betaalde bedrag op uw rekening terug.

Artikel 3 – Veiling.
3.1 Om te kunnen bieden moet u zich registreren. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord  kiezen. Dit wachtwoord en deze gebruikersnaam zijn persoonlijk en mag u niet bekend maken aan andere personen. De gebruikersnaam mag niet beledigend zijn, bedrieglijk of geselecteerd om andere gebruikers te misleiden. Het mag geen aantasting zijn van de goede zeden of inbreuk maken op de rechten van derden. Als Aktief gebruik van een gebruikersnaam vaststelt, dat illegaal is of in strijd met deze voorwaarden, dan zal deze gebruikersnaam kunnen worden gewijzigd c.q. verwijderd door Aktief zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die worden verricht met behulp van de gebruikersnaam samen met het bijbehorende wachtwoord.
3.2 De gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen in een database. Dit gebeurt om u te kunnen bereiken tijdens of na de veiling van een product waarop u een bod uitbrengt. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van activiteiten, evenementen en acties. U kunt ten allen tijde  gegevens uit onze database laten wijzigen of laten schrappen. Dit kan op eenvoudig verzoek via e-mail met vermelding via uw volledige registratiegegevens, gebruikersnaam en wachtwoord.
3.3 Het bieden op een product is het aangaan van een bindend contract met Aktief. U kunt uw bod niet intrekken.
3.4 Aktief stelt voor elk product een startbod vast maar is in het geval dat er geen biedingen zijn niet verplicht het product voor dit bedrag te leveren. Elk nieuw bod moet minstens een aangegeven percentage hoger liggen dan het vorige bod. U kunt niet lager bieden het systeem zal het bod niet aanvaarden.
3.5 Als uw bod op het vervalmoment het hoogste bod is, dan bent u verplicht het product of de producten te kopen voor de prijs die overeenkomt met uw bod, vermeerderd met eventuele vervoerskosten. De laatste bieder wordt bepaald op basis van de biedgegevens die bekend zijn bij Aktief en de beslissing van Aktief ten aanzien van wie de laatste bieder is. Let op: het kost tijd om informatie te versturen over het internet, dus als u uw bod in de laatste seconde(n) geeft, is de kans dat uw bod onze servers bereikt nihil. Aktief neemt geen verantwoordelijkheid voor deze internetvertraging of enig andere software- en/of verbindingsproblemen.
3.6 U kunt het product laten versturen met TNT maar ook zelf ophalen. Zie hiervoor het artikel “Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering.”

Artikel 4 – Betaling.
Na uw bevestiging per e-mail bij een reguliere bestelling of als u de hoogste beider bent ontvang u zo spoedig mogelijk een factuur met daarop het aankoopbedrag en de eventuele vervoerskosten. De betaaltermijn is 7 dagen na factuurdatum. Het totale factuurbedrag moet worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van Aktief onder vermelding van uw naam en factuurnummer. Het afhalen van producten is mogelijk mits op afspraak en tonen van de factuur en ID. Bij het niet betalen binnen de betaaltermijn van 7 dagen zal het product weer te koop worden aangeboden aan een ieder zonder dat er enig recht ontstaat.

Artikel 5 - Producten en garantie.
Alleen indien het uitdrukkelijk is aangegeven wordt er garantie gegeven op de verkochte producten. In alle andere gevallen niet.

Artikel 6- Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Aktief is beperkt tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 - Prijzen.
7.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Aktief bevoegd de vermelde prijzen in de webshop en de verdere voorwaarden te wijzigen.
7.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten van verpakking, verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 8 - Communicatie.
Aktief is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen door het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel. Dit geldt voor de communicatie tussen u en Aktief, of tussen Aktief en andere partijen, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Aktief. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Aktief.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Aktief is gevestigd bevoegd, tenzij Aktief voor de rechter van uw woon / vestigingsplaats kiest.

Artikel 10 - Privacyverklaring.
Aktief vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Aktief zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Voor verdere informatie over privacy verwijzen wij u naar onze website.