CO2 berekeningen TNO

Kringloopwinkels in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het milieu dan vaak wordt gedacht. Zo levert het inzamelen van één ton goederen een besparing op van één ton CO2-emissie. Dat blijkt uit berekeningen van TNO.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij CO2 uitstoot besparen. TNO heeft dit omgerekend naar het verwarmen van woningen gedurende een jaar. Onze werkzaamheden leiden tot een jaarlijkse besparing dat gelijk staat aan het verwarmen van 3.000 tot 3.500 woninge per jaar. 

De meest recente CO2 berekening