Klussendienst Winterswijk

De Klussendienst in Winterswijk is een onderdeel van de Stichting Aktief.

De Klussendienst is al vanaf 2007 aan het werk in Winterswijk. Eerst onder de vlag van de stichting Welzijn Winterswijk, maar vanaf 1 januari 2016 hebben wij de klussendienst overgenomen. Daarom heten we nu “ Aktief Klussendienst”

Voor wie is deze klussendienst bedoeld?
We werken voor inwoners van de gemeente Winterswijk die niet zelf een klus in of om het huis kunnen uitvoeren en ook geen geld hebben om daarvoor een bedrijf te laten komen of iemand in te huren.

Wat zijn de grenzen van het inkomen en het spaargeld om een beroep te kunnen doen op de hulp Aktief Klussendienst?
Daarvoor kennen we hieronder genoemde 3 groepen van inwoners:
1. Voor gehuwden of samenwonenden geldt dat het inkomen niet meer mag zijn dan € 1.700,- netto per maand. Het spaargeld mag niet meer bedragen dan € 12..000,-
2. Voor alleenstaande ouders  en alleenstaanden geldt dat het inkomen niet meer mag zijn dan €1.250,- netto per maand. Het spaargeld mag niet meer zijn dan € 12.000,-

Onder inkomen verstaan wij: loon uit arbeid, maar ook een AOW pensioen, een bijstandsuitkering (of andere uitkering via de Sociale Dienst), een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. We houden geen rekening met de toeslagen die u via de belasting dienst  ontvangt en ook niet met uw vakantiegeld. We houden ook geen rekening met het bezit van een eigen woning en/of auto.

Let op! De Aktief Klussendienst werkt dus ook voor inwoners die nog geen pensioen hebben.

Wat kost het?
We rekenen € 3,- voorrijkosten en € 3,- per uur. Uiteraard mag u meer geven als u  dat wenst.

Welke klussen doet de Aktief-Klussendienst?
• Een los kastje weer vastzetten aan de muur
• Een deurbel repareren
• Een kapotte lamp vervangen
• Gordijnen ophangen
• Het onkruid in uw voortuintje wieden
• De planken van de schutting vastzetten
• Het snoer van de stofzuiger nakijken
• De beugel in de douche ophangen
• Foto’s of schilderijen ophangen
• Het losgeschoten zonnescherm vastzetten
• Een lekkende kraan repareren
• Het slot van de poort repareren
• Een wandbevestiging voor de kruimeldief aanbrengen
• Televisie of radio instellen
• enz. enz.

Zijn het meer omvangrijke werkzaamheden dan zal de coördinator van de klussendienst samen met u bekijken wat de beste oplossing is. Het kan ook zijn dat we voor de reparatie van iets een beroep doen op het Repair Café.

Wat doet de Klussendienst niet?
De Klussendienst verricht geen huishoudelijke, verpleegkundige of risicovolle werkzaamheden (bijvoorbeeld elektra en gas leidingen aanleggen).

Ook doet de Klussendienst bepaalde werkzaamheden niet, omdat de klus te groot of te zwaar is. Zoals het verven van een huis of grote plafonds, verhuizingen of een totaal verwilderde tuin opknappen, bomen kappen en verwijderen, de dakgoten schoonmaken en andere risicovolle werkzaamheden.

Wat doen we nog meer?
Soms blijkt dat niet alleen een klusje moet worden gedaan, maar dat er sprake is van gezelschap houden, dat er boodschappen gedaan moeten worden of iets dergelijks. In die gevallen zullen we vragen of de zogenaamde vriendendienst van Humanitas iets kan betekenen.

Hoe kan ik de Aktief Klussendienst bereiken en een aanvraag indienen?
We zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 0543 - 54 39 71 of via e mail: Klussendienst@aktief-groep.nl U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en mailen naar het e mail adres.

We hebben ook vrijwilligers nodig.
Als u handig bent op een bepaald gebied en ons werk spreekt u aan, dan bent u van harte welkom. We kunnen vele vaardigheden gebruiken en vele handen maken het werk ook lichter. U kunt daarvoor bellen met de coördinator die ook bereikbaar via nummer 0543 54 39 71

Samenwerking met Repair Café.
Tot de Kringloopgroep Aktief behoort ook het Repair Café. Dat is bedoeld voor alle inwoners van Winterswijk die iets willen laten repareren.
Het verschil is alleen dat de klussendienst bij u thuis komt en dat u zelf naar het repair moet komen met kapotte apparaten. De klussendienst werkt ook samen met repair café, want soms kan iets niet thuis gerepareerd worden.

Let wel op: alle werkzaamheden worden uitgevoerd voor risico van de opdrachtgever.
U kunt dus de Aktief Klussendienst of de betreffende vrijwilliger niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.