Projecten

Aktief is altijd op zoek naar bijzondere projecten en samenwerkingsverbanden die geënt zijn op de missie en visie van Aktief.

Heeft u een idee waardoor:
1.       Mensen met een (groter) afstand tot de arbeidsmarkt meer kans krijgen
2.       De verbetering van het milieu meer aandacht krijgt